Privacyverklaring

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling persoonsgegevens:

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij respecteren je privacy en behandelen persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. In deze verklaring is uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel je vraag dan per e-mail aan: info@timeoff.nl

Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.

Gegevens Time Off

Time Off projecten in sport

Hoofddorpplein 17-1

1059 CV Amsterdam

KVK 33208984

www.timeoff.nl

info@timeoff.nl

Time Off projecten in sport wordt beheerd door Maria van Erp.

Vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Persoonsgegevens geef je door wanneer je:

- je aanmeldt voor deelname aan een activiteit georganiseerd door Time Off.
- informatie aanvraagt
- je aanmeldt voor de nieuwsbrief
- een dienst afneemt
- klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de opdracht/overeenkomst

Wij leggen deze gegevens vast voor de beantwoording van de vraag, de uitvoering van de opdracht of verstrekken van informatie voor deelname aan de activiteit.

Welke gegevens gebruiken wij, met welk doel en hoe lang?

In onderstaande tabel vind je eenvoudig terug met welk doel we welke gegevens verzamelen, hoe lang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel Welke gegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Sturen van benodigde informatie
voor deelname aan de activiteit
wintercompetitie
 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer aanvoerder
 • KNLTB-nummer i.v.t.
 • speelsterkte
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
activiteit en tot
2 jaar daarna.
Daarna alleen de
financiële administratie
voor 7 jaar.
n.v.t.
Sturen van benodigde informatie
voor deelname aan de activiteit
Oliebollentoernooi
 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • KNLTB-nummer
 • speelsterkte
 • vereniging i.v.t.
 • beschikbare speeltijden
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
activiteit en tot
2 jaar daarna.
Daarna alleen de
financiële administratie
voor 7 jaar.
Beheerder
applicatie in gebruik
t.b.v. organisatie van de activiteit

Uitwisselen van klant-/bedrijfsgegevens
noodzakelijk voor
uitvoering van de
opdracht/overeenkomst
 • naam organisatie
 • contactpersoon
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
activiteit en tot
2 jaar daarna.
Daarna alleen de
financiële administratie
voor 7 jaar.
n.v.t.
Administratie
 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bankgegevens
 • betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
activiteit en tot
2 jaar daarna.
Daarna alleen de
financiële administratie
voor 7 jaar.
Administratie applicatie
Boekhouder
Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder
nieuwsbrief
 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Zolang als men aangemeld is E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening
te verbeteren
 • cookies (zie voor meer
 • info het subkopje cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze
website
wordt bezocht.
Deze gegevens worden geanonimiseerd.
Websitebeheerder
Analytics-tools

Recht op inzage, rectificatie of wissing

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat. Indien je bezwaar hebt tegen het bewaren van jouw gegevens, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, neem dan contact op via info@timeoff.nl. Behalve als wij door wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (bijv. fiscale bewaarplicht) geven we uiteraard gehoor aan je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende maatregelen genomen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Time Off verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Links naar andere websites

Op www.timeoff.nl , in nieuwsbrieven en overige digitale berichten kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Time Off geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites(en welke pagina’s) door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de helpfunctie van je browser.

Vragen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Time Off projecten in sport via: info@timeoff.nl

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal bij aanmelding voor een activiteit de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Bij het aangaan van een overeenkomst of aanvaarding van een opdracht zal de privacyverklaring worden mee gezonden. Wij raden je aan om de privacyverklaring altijd te lezen.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je om eerst contact op te nemen met ons, via info@timeoff.nl. Mochten we je klacht niet afdoende kunnen verhelpen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.